Antwerpen 
email : info@aqua-trading.be
telnr. +32(4)71782215
AQUA TRADING&TRANSPORT BV
RPR Antwerpen
Btw nr BE0741.430.683

Algemenen voorwaarden


Algemene voorwaarden - Aqua Trading Transport bv

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van diensten die worden geleverd door Aqua Trading Transport bv, een scheepsbouw- en scheepshandelsbedrijf gevestigd in België ("Bedrijf", "wij" of "ons"). Door een zakelijke transactie aan te gaan of toegang te krijgen tot onze diensten, stemt u ("Gebruiker" of "Klant") ermee in zich aan deze Voorwaarden te houden. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1 Diensten

1.1. Scheepsbouw: Aqua Trading Transport bv biedt scheepsbouwdiensten, waaronder het ontwerp, de constructie en levering van schepen aan klanten op basis van hun specificaties en vereisten.

1.2. Scheepsbemiddeling : Aqua Trading treedt op als tussenpersoon bij de handel in schepen en faciliteert het kopen en verkopen van schepen tussen scheepseigenaren en potentiële kopers. Wij helpen bij het onderhandelen over overeenkomsten, het regelen van keuringen en het faciliteren van de eigendomsoverdracht.

1.3 Projecten / transport / Transport schepen: Aqua Trading treed op als tussen persoon en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of nalatigheid veroorzaakt door derde , derde bedrijven , onderaannemers . In het geval van ontstaan van schade moet de klant rechtstreeks schadeclaims of vorderingen neerliggen bij het bedrijf / onderaannemer die de service, werkzaamheden heeft uitgevoerd . 

2 Bestellingen en contracten

2.1. Scheepsbouw: Klanten die geïnteresseerd zijn in scheepsbouwdiensten kunnen een offerte aanvragen op basis van hun specifieke vereisten. In onderling overleg wordt een contract opgesteld met daarin de specificaties van het schip, de kosten, de levertijd en de betalingsvoorwaarden.

2.2. Scheepshandel: Kopers die geïnteresseerd zijn in het kopen van een schip kunnen door onze inventaris bladeren of specifieke eisen stellen. Wij helpen u bij het identificeren van geschikte opties. Zodra er overeenstemming is bereikt tussen de koper en de verkoper, zal AquaTrading de benodigde documentatie voor de eigendomsoverdracht faciliteren.

3 Prijzen en betalingen

3.1. Scheepsbouw: De prijzen voor scheepsbouwdiensten worden vermeld in het contract. Betalingsvoorwaarden, inclusief aanbetalingsvereisten, mijlpalen en uiteindelijke betaling, worden gespecificeerd in de overeenkomst.

3.2. Scheepshandel: De aankoopprijs voor schepen die in onze inventaris staan ​​of waarover afzonderlijk is onderhandeld, wordt aan de koper meegedeeld. Betalingsvoorwaarden, inclusief aanbetalingsvereisten en saldobetaling, worden overeengekomen tussen de koper en de verkoper.

3.3. Aqua Trading werkt op basis van bemiddeling/commissie bij verkoop van bestaande schepen,(maritiem gerelateerde producten).
Commissie: wordt schriftelijk overeengekomen vóór de onderhandelingen, bevestigd door Aqua Trading en verkoper. Bij gebreke van een schriftelijke afspraak over commissie wordt aan de verkoper een minimum commissie van 2 % op de verkoopprijs van de vaartuigen/maritieme gerelateerde producten aangerekend.
Betaling van de commissie door de verkoper op de dag van oplevering door de notaris van het vaartuig/maritiem product.
Door gebruik te maken van onze diensten stemt de verkoper er ontegensprekelijk mee in dat er geen overdracht kan plaatsvinden zonder betaling van commissie. In het geval dat overdracht niet kan plaatsvinden, is AquaTrading niet aansprakelijk voor eventuele claims of schade geleden door verkoper of koper.

4 Levering en eigendomsoverdracht

4.1. Scheepsbouw: De oplevertijd wordt gespecificeerd in het contract, rekening houdend met constructie, testen en eindinspecties. Het risico van verlies of beschadiging van het schip gaat over op de Klant bij levering, zoals bepaald in het contract.

4.2. Scheepshandel: Na voltooiing van de benodigde documentatie en betaling vindt de eigendomsoverdracht plaats volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

5 Intellectuele eigendom

5.1. Scheepsbouw: Aqua Trading behoudt het eigendom van alle intellectuele eigendommen die tijdens het scheepsbouwproces zijn ontwikkeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Scheepshandel: Aqua Trading claimt geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de schepen die worden verhandeld, tenzij anders aangegeven.

6 Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Hoewel AquaTrading ernaar streeft om nauwkeurige en betrouwbare informatie en diensten te verstrekken, garanderen wij niet de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie of diensten.

6.2. Aqua Trading is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bestraffende schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om onze diensten of verstrekte informatie te gebruiken.

7 Vertrouwelijkheid

7.1. Aqua Trading respecteert de vertrouwelijkheid van onze klanten en zal alle verstrekte informatie behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid.

8 Beëindiging

8.1. Elke partij kan een contract of zakelijke relatie beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden die in het contract of de toepasselijke wetgeving worden uiteengezet.

9 Toepasselijk recht en jurisdictie

9.1. Deze Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar AquaTrading is geregistreerd, dat wil zeggen Antwerpen-België. De rechtbanken van dat rechtsgebied zijn exclusief bevoegd voor gerechtelijke procedures.

10Wijzigingen

10.1. AquaTrading behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Alle wijzigingen worden van kracht na het plaatsen van de herziene voorwaarden op onze website of het rechtstreeks op de hoogte stellen van klanten.

Door zaken te doen met Aqua Trading scheepsbouw- en scheepshandelsbedrijf, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.